Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany. 2021-03-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 396/2, obręb Chlewiska. 2021-03-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr 1106/43 i 1106/45, obręb Wola Wielka. 2021-03-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, obręb Łówcza - działka nr 80/1 o pow. 0,1374 ha 2021-03-23
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek budowlanych nr 301/4, 301/5 i 301/7, położonych w Chlewiskach. 2021-03-15
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Płazów - działka nr 1631/11 o pow. 0,2075 ha. 2021-03-15
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Płazów - działka nr 1631/11 o pow. 0,2075 ha. 2021-01-19
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek budowlanych nr 301/4, 301/5 i 301/7, położonych w Chlewiskach. 2021-01-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działki nr 2309/6, 2313/3 i 2311/16, obręb Narol. 2021-01-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowych. 2021-01-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, obręb Chlewiska, oznaczonych jako działki: nr 301/4 o pow. 0,1312 ha, nr 301/5 o pow. 0,1330 ha oraz nr 301/7 o pow. 0,1691 ha. 2020-11-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, obręb Płazów - działka nr 1631/11 o pow. 0,2075 ha. 2020-11-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 2254/1, obręb Narol. 2020-11-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr 424/2 i nr 1394/4, obręb Płazów. 2020-11-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 895/9, obręb Wola Wielka. 2020-11-06
  Wykaz nieruchomości 2020-08-10
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 706/10 , położonej w Narolu, ul. Młynki. 2020-07-15
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - działki nr 2231 i 2232 o łącznej pow. 0,1108 ha - położonej w Narolu. 2020-05-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - użytkownikowi wieczystemu, oznaczonej jako działka nr 547/25, obręb Lipsko. 2020-05-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, obręb Narol, ul. Młynki, działka nr 706/10. 2020-05-13
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, obręb Narol, działki nr 2231 i 2232. 2020-03-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr 384/2, 466/18 i 2244/5, położone w Narolu. 2020-03-19
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 751/2 o pow. 0,3003 ha - Ls, położonej w Narolu. 2020-01-09
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 311/14, położonej w Jędrzejówce. 2020-01-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, obręb Jędrzejówka, działka nr 311/14. 2019-11-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr 368/6 i nr 32/19, obręb Jędrzejówka. 2019-10-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 17/18, obręb Jędrzejówka. 2019-10-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 257/15, obręb Narol. 2019-10-15
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 751/2 o pow. 0,3003 ha - Ls, położonej w Narolu. 2019-09-17
  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych nr 301/4, 301/5 i 301/7, położonych w Chlewiskach. 2019-08-27
  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budowlanych działek nr 706/10 i 706/11, położonych w Narolu. 2019-08-27
  Wykaz nieruchomości leśnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, obręb Narol, ul. Młynki, działki nr 751/2. 2019-07-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Lipsko, działki nr 395)13, 395)14, 395)15 i 395)16. 2019-07-17
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek budowlanych nr 706/10 i 706/11, położonych w Narolu, ul. Młynki. 2019-07-16
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek budowlanych nr 301/4, 301/5 i 301/7, położonych w Chlewiskach. 2019-07-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu, obręb Narol, działka nr 87/2 2019-05-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, obręb Narol, ul. Młynki, działki nr 706/10 i 706/11 2019-05-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Chlewiska, działki nr 301)4, 301)5 i 301)7. 2019-05-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 1136/24, obręb Wola Wielka. 2019-02-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr 257/6, 639/11, 423/2 i 433/2, obręb Narol. 2019-02-19
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości budowlanej o pow. 0,0502 ha - Narol. 2019-01-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 455/8, obręb Lipsko. 2018-11-06
  Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 514/8 i 526/28 o łącznej pow. 0,0502 ha, położonej w Narolu. 2018-12-12
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 0,2478 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-12-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu - art. 231 KC, oznaczonej jako działka nr 632/14, obręb Wola Wielka. 2018-11-06
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1106/39 o pow. 0,6001 ha, położonej w Woli Wielkiej. 2018-11-05
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 17/26 o pow. 0,3001 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-11-05
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 0,2478 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-11-05
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 514/8 i 526/28 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2018-11-02
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Chlewiskach, oznaczonej nr 301/2 o pow. 0,0783 ha. 2018-11-02
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 165/2 o pow. 0,1973 ha, położonej w Hucie Złomy. 2018-11-02
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 17/24 o pow. 0,1257 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-10-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu, użytkownikowi wieczystemu. 2018-09-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu. 2018-09-25
  Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości handlowo-usługowej, oznaczonej jako działki nr 117/1 i 118, położonej w Narolu. 2018-09-25
  Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 639/6, położonej w Narolu. 2018-09-25
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 17/23 o pow. 0,1322 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-09-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb huta Złomy, działka nr 165)2 o pow. 0,1973 ha. 2018-09-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Chlewiska, działka nr 301)2 o pow. 0,0783 ha. 2018-09-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Wola Wielka, działka nr 1106/39. 2018-09-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Narol, działki nr 514)8 i nr 526)28 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2018-09-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Jędrzejówka, działki nr 17/26 i nr 11. 2018-09-11
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej nr 17/22 o pow. 0.1446 ha. 2018-07-31
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej usługowo-handlowej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 117/1 i 118 o łącznej pow. 0.0478 ha 2018-08-03
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 639/6 o pow. 0.1475 ha. 2018-08-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu - obręb Łukawica. 2018-06-15
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 639/6, położonej w Narolu 2018-06-14
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki pod usługi i handel, oznaczonej nr 117/1 i 118, położonej w Narolu. 2018-06-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Kadłubiska, działka nr 277)2. 2018-06-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Lipsko, działki nr 395)9, 395)10 i 395)11. 2018-06-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - obręb Jędrzejówka, działki nr 17/22, 17/23 i 17/24.. 2018-06-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Narol, działka nr 466)20. 2018-06-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Narol. 2018-04-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - obręb Narol. 2018-04-05
  Wykaz nieruch. przezn. do sprzed. w przetargu- Narol-2017-dz. 117)1 i 118 2017-10-20
  Wykaz nieruch. przezn. do sprzed. Płazów-2017-bez przetargu-dz.465)3 i 465)4 2017-10-20
  Wykaz nieruch. przezn. do sprzed.Narol -2017-bez przetargu-dz. 257)14 2017-10-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działki nr 311/12 i 311/13. 2017-10-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - art.231 KC - Jędrzejówka - działka nr 282/2. 2017-10-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Łówcza - działka nr 781/5. 2017-07-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Ruda Różaniecka - działka nr 2987/2. 2017-07-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Narol - działka nr 260/2.. 2017-07-05
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Chlewiska - działki nr 488/2 i 476/10 o łącznej pow. 0,0745 ha. 2017-04-24
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 706/4 o pow. 0,1253 ha. 2017-04-24
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Płazów - działka nr 1631/11 o pow. 0,2075 ha.- 2017-04-24
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. 2017-03-20
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanych - Płazów - 3 działki nr: 487/9 i 487/13, 487/12, 487/14. 2017-03-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działka nr 17/15. 2017-03-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Płazów. 2017-03-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chlewiska. 2017-03-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Narol, ul. Młynki - działka budowlana nr 706/4 o pow. 0,1253 ha. 2017-03-09
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanych - Płazów - 3 działki nr: 487/9 i 487/13, 487/12, 487/14. 2017-01-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - Płazów - 3 działki budowlane nr: 487/12, 487/14, 487/13 i 487/9. 2016-11-07
  Ogłoszenie o przetargu - Wola Wielka - działka nr 860/2 2016-10-06
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. - 2017-01-18
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Narolu - działki nr nr: 639/6, 466/16, 466/17, 466/18. 2016-11-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działki nr 32/16 i 188/15 2016-11-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rudzie Różanieckiej 2016-08-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Woli Wielkiej. 2016-08-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Woli Wielkiej. 2016-08-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu. 2016-08-11
  Ogłoszenie o przetargu - Narol - działka nr 751/2 2016-10-06
  Ogłoszenie o przetargu - Ruda Róż. - działka nr3075/5 2016-10-06
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Jędrzejówce, oznaczonych jako działki nr 1001, 1161 i 1162. 2016-05-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipiu. 2016-08-11
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej jako działka nr 417 o pow. 0,1101 ha. 2016-05-30
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łówczy, oznaczonej jako działka nr 716/3 o pow. 0,1354 ha. 2016-05-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Łówczy. 2016-03-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipsku. 2016-03-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie. 2016-03-31
  Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Jędrzejówce. 2016-03-31
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2016-02-05
  Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 444, zabudowanej Przychodnią Zdrowia i budynkiem gospodarczym - Płazów. 2016-02-05
  Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi. 2015-10-26
  Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 444, zabudowanej Przychodnią Zdrowia i budynkiem gospodarczym - Płazów. 2015-10-26
  Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 67/4 o pow. 2,5544 ha, położonej w Lipiu 2015-10-26
  Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Narolu. 2015-10-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi. 2015-09-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 444 o pow. 0,1487 ha, zabudowana budynkiem użytkowym i gospodarczym. 2015-09-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipiu, oznaczonej jako działka nr 67/4 o pow. 2,5544 ha 2015-09-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu, oznaczonej jako działka nr 83/7, zabudowanej ośrodkiem zdrowia. 2015-09-08
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2015-09-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 257/12 i 45/1. 2015-06-30
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej jako działka nr 369/6 o pow. 0,1522 ha, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego. 2015-06-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2015-05-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 2311/18, 2309/4 i 2311/19. 2015-05-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 1674/1, 526/31, 724/4, 724/5, 724/6 i 724/7. 2015-05-27
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 i 2311/15, przeznaczonej pod budowę budynku usługowo-handlowego. 2015-05-18
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Jedrzejówce, oznaczonej jako działka nr 369/6 o pow. 0,1522 ha. 2015-04-21
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 i 2311/15 o łącznej pow. 0,1644 ha, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - handlową 2015-04-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działka nr 476/7, położona w Chlewiskach 2015-02-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Chlewiskach 2015-02-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki nr 2370/4 i nr 2370/5, położone w Narolu 2015-02-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu - nieruchomość usługowo-handlowa. 2015-02-12
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 488/4 i 489 o łącznej pow. 0,2053 ha. 2014-12-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 488/4 i 489. 2014-10-28
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr 639/6, położonej w Narolu 2014-10-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 1204/6, 1204/7, 1297/2, 645/2 i 645/3, położone w Łówczy 2014-09-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Lipsko - działki nr 455/4, 455/5 i 455/6. 2014-09-23
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych w Jędrzejówce - działka nr 369/6 i nr 369/9 2014-09-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jędrzejówka - działki nr 32/12, 32/13 i 32/13. 2014-09-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 565/4 i 565/5. 2014-09-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Narol, działka budowlana nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. 2014-09-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - Jędrzejówka - działki nr 369/6 i 369/9 2014-08-04
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2014-07-08
  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 417 o pow. 0,11 ha, położonej w Jędrzejówce. 2014-07-08
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położonej w Łówczy, zabudowanej niemieszkalnym budynkiem. 2014-07-08
  Ogłoszenie na sprzedaż działki rolnej, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej nr 893 o pow. 0,21 ha. 2014-07-07
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Woli Wielkiej, oznaczonej nr 632/12 o pow. 0,1851 ha. 2014-07-07
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2014-05-28
  Ogłoszenie na sprzedaż działek rolnych w Jędrzejówce 2014-05-21
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położonej w Łówczy, zabudowanej niemieszkalnym budynkiem. 2014-05-20
  Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 417 o pow. 0,11 ha, położonej w Jędrzejówce. 2014-05-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, położonej w Woli Wielkiej - działka nr 632/12 o pow. 0,1851 ha. 2014-05-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, obręb Płazów, działka nr 1597/3 o pow. 0,0365 ha. 2014-05-19
  Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w Jędrzejówce, oznaczonych jako działki nr: 417, 755 i 893. 2014-04-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, działka nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położ. w Łówczy, zabudowana budynkiem niemieszkalnym 2014-04-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 2014-04-02
  Wykaz nieruchomości, położonych w Płazowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
  Wykaz nieruchomości, położonych w Woli Wielkiej, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
  Wykaz nieruchomości położonych w narolu, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - działki nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha, położone w Narolu 2014-03-10
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 488/2, położonej w Płazowie 2014-02-17
  Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej - Lipsko, działka nr 483 o pow. 0,01 ha 2014-02-05
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Jędrzejówce - działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha. 2014-01-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Płazowie - działki nr nr: 1604/3, 501/1 i 488/2. 2014-01-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 874/25 - obręb Wola Wielka 2014-01-02
  Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Jędrzejówce - nr 369/6 o pow. 0,1522 ha, nr 369/9 o pow. 0,1123 ha i nr 369/10 o pow. 0,1191 ha. 2013-12-17
  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2013-12-10
  OGŁOSZENIE I PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obręb Narol 2013-11-22
  OGŁOSZENIE II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W Jędrzejówce - działki nr 369/9 o pow. 0,1123 ha, nr 369/10 o pow. 0,1191 ha. 2013-10-30
  OGŁOSZENIE II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W Jędrzejówce - działki nr 311/4 o pow. 0,1571 ha, nr 369/6 o pow. 0,1522 ha. 2013-10-30
  OGŁOSZENIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W DĘBINACH - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha, nr 535/8 o pow. 0,3045 ha. 2013-10-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - działka nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, obręb Ruda Różaniecka 2013-10-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha, obręb Jędrzejówka 2013-10-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży - działka nr 368/4 o pow. 0,0282 ha, obręb Jędrzejówka 2013-10-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującym również udział w działce nr 310, obręb Narol 2013-10-10
  OGŁOSZENIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ, POŁOŻONEJ W NAROLU WSI - działka nr 883 o pow. 2,02 ha. 2013-09-30
  OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ, POŁOŻONEJ W PŁAZOWIE - działka nr 420 o pow. 0,1941 ha. 2013-09-30
  OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W JĘDRZEJÓWCE. 2013-09-04
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obręb Narol - działka nr 394/2 o pow. 0,0247 ha. 2013-09-04
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, obręb Dębiny - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha i nr 535/8 o pow. 0,3045 ha. 2013-09-03
  Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie - działka nr 420 o pow. 0,1941 ha. 2013-08-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Lipie 2013-08-14
  Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu Wsi - działka nr 883 o pow. 2,02 ha. 2013-08-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Huta Różaniecka 2013-08-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Narol. 2013-08-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - Narol. 2013-07-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2013-07-22
  Wykaz nieruchomości - działek budowlanych, przeznaczonych do srzedaży w trybie przetargu, obręb Jędrzejówka. 2013-07-22
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nt 2311/10 o pow. 0,0034 ha, położ. w Narolu, przeznaczonej pod budowę garażu 2013-03-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - bez przetargu - działki nr 32/8 o pow. 0,0389 ha, nr 32/9 o pow. 0,0380 ha i nr 32/10 o pow. 0,0337 ha, położ. w Jędrzejówce 2013-04-18
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 229/3 o pow. 0,02 ha, położ. w Chlewiskach 2013-04-18
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 616/2 o pow. 0,0189 ha, położ. w Woli Wielkiej 2013-04-18
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położonej w Płazowie 2013-01-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działki nr 473/3 i nr 482/1 o łączn. pow. 0,0178 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 473/2 o pow. 0,0237 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 438/5 o pow. 0,0266 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 4/5 o pow. 0,0291 ha, położ. w Lipiu 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przetarg - działka nr 2311/10 o pow. 0,0034 ha, położ. w Narolu, przeznaczona pod garaż 2013-02-08
  INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU na działkę nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położoną w Płazowie 2012-11-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - działka nr 405/10 o pow. 0,2377 ha, położ. w Narolu 2013-02-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 295/2 o pow. 0,0291 ha, położ. w Dębinach 2013-02-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 2311/13 o pow. 0,0119 ha, położ. w Narolu 2013-02-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hucie Różanieckiej 2013-01-17
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej. 2012-11-02
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położonej w Płazowie. 2012-11-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Lipsko, działka nr 446/2 o pow. 0,0091 ha. 2012-11-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol, działki nr nr: 1979/1, 1979/2, 1979/3, 1979/4, 1979/5, przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. 2012-11-02
  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż 3-ch działek pod budowę garaży w Narolu, przy ul. Jana III Sobieskiego 2012-09-25
  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki nr 68/7 o pow. 1,6024 ha, położonej w Lipiu 2012-09-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płazów, działka nr 498/1 o pow. 0,15 ha 2012-09-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Huta Różaniecka, działka nr 832 o pow. 0,24 ha 2012-09-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Chlewiskach - działka nr 229/2 o pow. 0,05 ha 2012-08-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki położone w Narolu przy ul. Jana III Sobieskiego, przeznaczone pod garaże 2012-08-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, połozonej w Lipiu - działka nr 68/7 o pow. 1,6024 ha 2012-08-07
  Wykaz nieruchomości budowlanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przetargu, położonej w Woli Wielkiej 2012-06-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu - Wola Wielka 2012-06-27
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Różanieckiej 2012-06-14
  Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 832, położoną w Hucie Różanieckiej 2012-06-14
  Wykaz nieruchomości położonych w Lipiu i Hucie Różanieckiej, przrznaczonych do dzierżawy 2012-05-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 227/10, położona w Narolu 2012-05-08
  Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działki budowlanej o nr ewid. 895/7 o pow. 0,1720 ha, położonej w Woli Wielkiej 2012-08-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 188/14, położona w Jędrzejówce 2012-05-08
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanych działek położonych w Rudzie Różanieckiej, oznaczonych nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej pow. 0,22 ha. 2012-05-08
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położonej w Lipsku. 2012-05-08
  Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki pod budowę, połozonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej nr 832 o pow. 0,24 ha. 2012-05-08
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej w Narolu, oznaczonej nr 2204 o pow. 0,0905 ha. 2012-05-08
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położonej w Narolu, zabudowanej budynkiem świetlicy. 2012-03-21
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol, działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, zabudowana budynkiem świetlicy 2012-01-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działki nr 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącz. pow. 0,22 ha, zabudowane piętrowym budynkiem murowanym i parterowym budynkiem gosp. 2011-11-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - 4-y działki budowlane, położone w Narolu 2011-11-21
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzie Różanieckiej o pow. 0,22 ha. 2012-01-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu - Narol - działki nr 257/3, 257/4, 257/5 i 263/1. 2011-11-14
  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż 4-ch działek budowlanych, połozonych w Narolu 2012-01-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - działka nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położona w Lipsku 2011-11-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - działka nr 724/2 o pow. 0,0558 ha, położona w Narolu 2011-11-07
  Ogłoszenie I przetargu na działkę nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położoną w Lipsku 2012-01-05
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2012-01-05
  Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Rudzie Różanieckiej 2011-09-12
  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Narolu 2011-09-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przetarg - działka nr 832 o pow. 0,24 ha, obręb Huta Różaniecka 2011-06-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 477/2 o pow. 0,0065 ha, obręb Lipsko 2011-06-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki pod garaże przy ul. Jana III Sobiskiego 2011-05-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 4/15 o pow. 0,03 ha, obręb Lipie 2011-05-20
  Wykaz nierychomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lipiu i Lipsku 2011-05-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 560/1, położona w Hucie Różanieckiej 2011-05-10
  Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Narol - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-03-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Lipsko - przetarg nieograniczony 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wola Wielka - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Ruda Różaniecka - użytkowanie wieczyste 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol - działka w użytkowaniu wieczystym 2011-03-03
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położonej w Narolu przy ul. Armii Krajowej, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej. 2011-10-05
  Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2011-10-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Narol, działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, zabudowana byłą świetlicą 2011-01-04
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Dębiny - działka nr 535/7 o pow. 0,3026 ha 2011-01-04
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-08-29
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej 2011-01-04
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-08-29
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 832 o pow. 0,24 ha, połozonej w Hucie Różanieckiej 2011-08-01
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Jędrzejówka - dz. nr 368/1- bez przetargu 2010-09-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działki nr 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącz. pow. 0,22 ha, zabudowane piętrowym budynkiem murowanym i parterowym budynkiem gosp. 2010-09-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działka nr 2072 2010-09-28
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-07-05
  Wykaz nieruchomości do sprzedaży, obręb Narol, działki nr 55/34 i nr 2308 2010-09-28
  Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 343/4 o pow. 0,05 ha, połoz. w Lipsku 2011-05-06
  Przetarg na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położ. w Narolu, zabudowanej nieużytkowaną świetlicą wiejską 2011-03-07
  Przetarg ustny na sprzedaż działki nr 535/7 o pow. 0,3026 ha, położonej w Dębinach 2011-03-07
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, położ. w Hucie Złomy, przeznaczonej pod budowę zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej 2011-01-10
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5-ciu działek w Rudzie Różanieckiej 2010-12-01
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb HUTA ZŁOMY, dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha - teren o funkcji agroturystycznej 2010-06-04
  Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek budowlanych, położonych w Chlewiskach 2010-08-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, obręb Lipie i Chlewiska 2010-04-15
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, położ. w Hucie Złomy, przeznaczonej pod budowę zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej 2010-07-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2-ie działki budowlane, obręb Chlewiska 2010-04-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej 2010-02-24
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek budowlanych w Chlewiskach 2010-06-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 451 o pow. 0,11 ha, obręb Płazów 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania 2010-02-09
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 451 o pow. 0,11 ha, położonej w Płazowie 2010-04-22
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 117/1 i nr 118 o łącznej pow. 0,0478 ha, przeznaczonej pod pawilon usługowo-handlowy 2010-04-22
  Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2010-04-21
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol - działki pod usługi 2009-12-17
  Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie 2009-09-24
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 116/1 i nr 117/3 o łącznej pow. 0,0447 ha, przeznaczonej pod pawilon usługowo-handlowy 2010-03-18
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - obręb Ruda Różaniecka 2009-08-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - obręb Wola Wielka 2009-09-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, obręb Narol, dz. nr 321/1 2009-08-31
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - Narol 2009-06-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Lipsko 2009-06-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Płazów 2009-04-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Łówcza 2009-04-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagosp. działki przyległej - Narol 2009-04-24
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków nieruchomości przyległej - Wola Wielka 2009-04-24
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Różanieckiej 2010-02-22
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w Narolu, oznaczonych jako działka nr 110/2 o pow. 0,0229 ha oraz działki nr 110/1 i nr 111 o łącznej pow. 0,0223 ha, przeznaczone pod pawilony usługowo-handlowe 2010-02-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy 2009-04-08
  Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2009-12-14
  ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 1580 i nr 1581/5 o łacznej pow. 0,1683 ha, położonych w Płazowie, zab. budynkiem murowanym 2009-11-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Różanieckiej o pow, 0,2127 ha 2009-10-21
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-12-03
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż młyna 2008-12-09
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 222/1 - obręb Łówcza 2009-10-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obr. Huta Różaniecka 2008-09-30
  Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1915/3 - obręb Płazów 2009-10-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-09-16
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obr. Narol 2008-05-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obr. Płazów 2008-05-27
  Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 547/3 o pow. 0,34 ha, położonej w Lipsku 2009-08-27
  Ogłoszenie II przetergu na sprzedaż działki nr 222/1, położonej w Łówczy 2009-08-25
  Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 1915/3, położonej w Płazowie 2009-08-25
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 1915/3, położonej w Płazowie 2009-06-12
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 222/1, położonej w Łówczy 2009-06-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -Lipsko - działka 547/5 2008-02-13
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Narol - działki 2466/1 i 2466/2 2008-02-13
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Narol - działka nr 526/22 2008-02-13
  Przetarg na sprzedaż działki budowl. w Hucie Różanieckiej 2008-11-17
  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż młyna - Narol - dz. nr 749 - 0,2136 ha 2008-11-04
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż młyna 2008-10-28
  Przetarg na sprzedaż młyna - Narol - dz. nr 749 - 0,2136 ha 2008-09-25
  Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 1677/4, położ. w Rudzie Różanieckiej 2008-08-04
  Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż działki w Narolu, zabudowanej budynkiem młyna 2008-08-04
  Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 1677/4, położ. w Rudzie Różanieckiej 2008-04-25
  Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki w Narolu, zabudowanej budynkiem młyna 2008-04-25
  Ogłoszenie na sprzedaż działki budowlanej w Narolu 2008-04-02
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Lipsku 2008-04-02
  II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 749 - obrę Narol, zabudowanej młynem gospodarczym 2008-02-04
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 2007-12-13
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż młyna gospodarczego 2007-11-19
  Wykaz nieruchomości dot. sprzedaży działki nr 526/18 położ. w Narolu 2007-10-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-05
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny