Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Postanowienia dot. środowiska
Nazwa pozycji Data
Postanowienie w związku z dostarczeniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: 2021-01-12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-04-14
ROŚ.7615-37/08 postanowienie o wznowieniu postępowania 2010-02-16
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dwór pod Dębem” w miejscowości Ruda Różaniecka 2009-06-26
Postanowienie o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie” gmina Narol, powiat Lubaczów” na wniosek Inwestora 2009-05-08
ROŚ.7615/23/08 - postanowienie dot. inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ 2008-06-20
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka 2008-03-13
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska 2008-03-13
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie 2008-03-13
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko 2008-03-06
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś 2008-03-06
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny