Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Organizacja Urzędu

Drukuj
Stanowisko Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon
e-mail
Zastępca Burmistrza Arkadiusz Mroczek Parter
pok. nr 2
16 63 17 086 wew. 22
16 63 17 090 wew. 22
sekretarz@narol.pl
Sekretarz Daniel Lomber Parter
pok. nr 4
16 63 17 086 wew. 24
16 63 17 090 wew. 24
sekretarz@narol.pl
Skarbnik Małgorzata Ważna I Piętro
pok. nr 15
16 63 17 086 wew. 30
16 63 17 090 wew. 30
skarbnik@narol.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Sikora Parter
pok. nr 4
16 63 17 083
16 63 17 086 wew. 26
16 63 17 090 wew. 26
anna.sikora@narol.pl
Sekretariat
Parter
pok. nr 3
16 63 17 086, 16 63 17 090
fax: 16 63 17 104
Kasa, kadry Halina Śmiałek I Piętro
pok. nr 8
16 63 17 086 wew. 33
16 63 17 090 wew. 33
halina.smialek@narol.pl
Grunty i nieruchomości Grażyna Kowalczuk I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 090 wew. 27
grazyna.kowalczuk@narol.pl
Gospodarka przestrzenna i budownictwo Joanna Martinka-Huk I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 090 wew. 27
jmartinka@narol.pl
Gospodarka leśna Bogusław Bundyra I Piętro
pok. nr 7
16 63 17 086 wew. 35
16 63 17 090 wew. 35
boguslaw.bundyra@narol.pl
Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa Halina Kulisz I Piętro
pok. nr 11
16 63 17 086 wew. 28
16 63 17 090 wew. 28
halina.kulisz@narol.pl
Ochrona środowiska i rolnictwo Małgorzata Bartecka I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 090 wew. 27
mbartecka@narol.pl
Ewidencja działalności gospodarczej Adam Mroczek I Piętro
pok. nr 13
16 63 17 086 wew. 35
16 63 17 090 wew. 35
adam.mroczek@narol.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste Agnieszka Eisenbardt-Karaś
Parter
Pok. nr 5
16 63 17 083
16 63 17 086 wew. 26
16 63 17 090 wew. 26
a.eisenbardt-karas@narol.pl
Informatyk Wojciech Kozłowski I Piętro
pok. nr 17
16 63 17 086 wew. 29
16 63 17 090 wew. 29
wkozlowski@narol.pl
Finanse i księgowość Janina Stankiewicz
Anna Łysakowska-Gałka
Alina Ważna
Karolina Gmiterek
I Piętro
pok. nr 14, 15
16 63 17 086 wew. 31
16 63 17 090 wew. 32
janina.stankiewicz@narol.pl
a.lysakowska-galka@narol.pl
alina.wazna@narol.pl
kgmiterek@narol.pl
Podatki i opłaty lokalne Anna Banaś-Mrówka
Natalia Łagowska-Strumidło
Aleksander Kołodziej
I Piętro
pok. nr 11
16 63 17 086 wew. 28
16 63 17 090 wew. 28
anna.banas-mrowka@narol.pl
natalia.strumidlo@narol.pl
Inwestycje i zamówienia publiczne Robert Pinkowicz
Andrzej Kołodziej
Monika Czerwonka
I Piętro
pok. nr 6
16 63 17 086 wew. 25
16 63 17 090 wew. 25
robert.pinkowicz@narol.pl
andrzej.kolodziej@narol.pl
mczerwonka@narol.pl
Promocja gminy I Piętro 16 63 17 086 wew. 34
16 63 17 090 wew. 34
@narol.pl
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Iwona Młodowiec-Rozner
Budynek po byłej szkole podstawowej w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 1
16 63 17 019
imlodowiec@narol.pl
Gospodarka komunalna Leszek Margol - Kierownik
Seweryn Żukowicz
Agnieszka Mazurek
Edward Babik
Budynek wspólny z Policją
ul. Rynek 5
I piętro (wejście od strony wschodniej)
16 63 17 003
leszek.margol@narol.pl
seweryn.zukowicz@narol.pl
agnieszka.mazurek@narol.pl
edward.babik@narol.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny