Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3223083
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14300
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12080
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7468
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3205
FINANSE Budżet 2020 r. 1342
FINANSE Budżet 2018 r. 6730
FINANSE Budżet 14564
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 6479
FINANSE Projekty budżetu 6619
FINANSE Projekty WPF 6354
FINANSE Sprawozdania budżetowe 12568
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6141
FINANSE Sprawozdania finansowe 4538
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 831
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 133417
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 40317
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 15544
SOŁECTWA Sołectwa 13370
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 121799
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 173796
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 12190
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 30621
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 20281
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 21860
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11670
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 1783
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 2511
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3187
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3759
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4397
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 5575
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6995
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 6847
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 7025
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6827
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6717
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 7228
GMINA NAROL Agroturystyka 11413
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16508
GMINA NAROL Edukacja 5204
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 157
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3080
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4810
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5473
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5606
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5977
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6129
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6420
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6736
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6328
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7424
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6935
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6812
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7258
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6613
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8738
PRAWO LOKALNE Statut 8681
PRAWO LOKALNE Podatki 9175
PRAWO LOKALNE Strategie 9772
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9195
PRAWO LOKALNE Inne 8898
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8524
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14306
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8864
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9080
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7880
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10632
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6197
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7133
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6999
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7195
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1275
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1594
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2239
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5022
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5559
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5182
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5936
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5136
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5817
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6468
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6315
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4464
PETYCJE Petycje 8529
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7079
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9920
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9408
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9588
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 10927
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 10385
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10186
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6045
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6352
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6212
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6298
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6226
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5669
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny