Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  64826 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9434 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7095 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3132 
FINANSE Budżet 8115 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 697 
FINANSE Projekty budżetu 757 
FINANSE Projekty WPF 692 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6212 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 443 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 104815 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19791 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9017 
SOŁECTWA Sołectwa 7206 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 78226 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 139783 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1818 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12764 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7609 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12348 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6404 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1042 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1641 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1905 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1688 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1746 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2083 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2593 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2716 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2568 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4509 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5150 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5612 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7163 
GMINA NAROL Agroturystyka 7010 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12241 
GMINA NAROL Edukacja 819 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 927 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1380 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1687 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2031 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2229 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2607 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2230 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3322 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2947 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2871 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3013 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2423 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4269 
PRAWO LOKALNE Statut 4413 
PRAWO LOKALNE Podatki 4832 
PRAWO LOKALNE Strategie 5489 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5021 
PRAWO LOKALNE Inne 4601 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4294 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7363 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4503 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4679 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3762 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5780 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1059 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1768 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1679 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1843 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1076 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1193 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1632 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1355 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1849 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2470 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2478 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1066 
PETYCJE Petycje 1843 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1912 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5080 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4692 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4827 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5269 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5060 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5301 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1773 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1888 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1729 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1695 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1642 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 116 
  Ilość odwiedzin: 64826