Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1540192
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12888
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10686
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5977
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1893
FINANSE Budżet 2018 r. 4371
FINANSE Budżet 12332
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4355
FINANSE Projekty budżetu 4439
FINANSE Projekty WPF 4327
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10324
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4000
FINANSE Sprawozdania finansowe 2530
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 125146
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 29935
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13104
SOŁECTWA Sołectwa 11154
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 109987
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 162430
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7741
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 24125
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 16033
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18701
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9679
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 852
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1800
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2499
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3486
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5060
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4829
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5038
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4827
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4794
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5195
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5635
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5822
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5687
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7633
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 8284
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8923
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10364
GMINA NAROL Agroturystyka 9964
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15113
GMINA NAROL Edukacja 3820
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1307
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3164
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4086
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4223
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4553
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4757
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4976
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5326
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4914
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6062
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5573
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5455
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5741
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5147
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7219
PRAWO LOKALNE Statut 7208
PRAWO LOKALNE Podatki 7721
PRAWO LOKALNE Strategie 8300
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7805
PRAWO LOKALNE Inne 7434
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7063
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12447
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7379
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7532
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6475
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9144
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4443
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5304
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5124
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5290
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 370
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 999
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3667
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4157
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3847
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4598
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3941
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4479
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5143
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5046
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3172
PETYCJE Petycje 6142
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5386
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8279
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7819
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7899
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8970
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8337
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8488
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4613
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4874
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4621
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4684
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4626
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3851
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny