Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 697017
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11754
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9573
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4932
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 960
FINANSE Budżet 2018 r. 2703
FINANSE Budżet 10723
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2931
FINANSE Projekty budżetu 3002
FINANSE Projekty WPF 2875
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8676
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2529
FINANSE Sprawozdania finansowe 1185
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 121031
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 26237
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11404
SOŁECTWA Sołectwa 9554
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 101709
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 154679
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6012
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 19869
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 12905
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16416
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8294
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 89
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1055
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1980
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3630
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3490
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3501
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3502
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3860
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4317
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4492
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4387
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6316
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6953
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7567
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9002
GMINA NAROL Agroturystyka 8839
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14034
GMINA NAROL Edukacja 2666
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 71
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1932
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2916
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3120
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3394
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3705
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3852
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4219
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3824
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4947
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4483
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4386
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4626
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4027
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6020
PRAWO LOKALNE Statut 6060
PRAWO LOKALNE Podatki 6592
PRAWO LOKALNE Strategie 7130
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6680
PRAWO LOKALNE Inne 6263
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5964
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10425
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6239
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6364
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5383
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7960
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3019
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3816
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3644
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3757
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2602
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2988
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2736
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3411
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2872
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3376
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4063
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3997
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2315
PETYCJE Petycje 4362
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4009
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7005
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6539
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6665
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7495
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7017
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7229
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3505
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3723
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3488
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3458
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3410
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2305
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny