Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 298297
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10815
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8452
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4355
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 462
FINANSE Budżet 2018 r. 1536
FINANSE Budżet 9618
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1993
FINANSE Projekty budżetu 2048
FINANSE Projekty WPF 1974
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7698
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1727
FINANSE Sprawozdania finansowe 452
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 118570
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 24394
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10447
SOŁECTWA Sołectwa 8655
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 97224
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 149803
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5059
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 17537
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11171
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15170
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7531
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 844
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2798
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2738
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2971
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2752
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2771
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3134
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3554
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3764
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3609
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5567
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6808
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8270
GMINA NAROL Agroturystyka 8096
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13358
GMINA NAROL Edukacja 1954
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2146
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2426
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2691
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3020
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3184
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3547
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3158
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4275
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3840
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3744
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3958
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3364
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5298
PRAWO LOKALNE Statut 5384
PRAWO LOKALNE Podatki 5885
PRAWO LOKALNE Strategie 6458
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5984
PRAWO LOKALNE Inne 5568
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 864
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5301
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9536
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5525
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5654
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4731
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7242
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2153
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2882
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2758
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2888
WYBORY Wybory samorządowe 2018 1436
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1993
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2084
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2696
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2238
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2737
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3400
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3368
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1856
PETYCJE Petycje 3450
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3184
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6199
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5748
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5896
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6562
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6186
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6412
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2796
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2986
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2782
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2698
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2678
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1472
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny