Urząd Miasta i Gminy Narol
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 93117
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10572
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8204
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4123
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 231
FINANSE Budżet 2018 r. 1132
FINANSE Budżet 9208
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1628
FINANSE Projekty budżetu 1701
FINANSE Projekty WPF 1612
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7304
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1384
FINANSE Sprawozdania finansowe 158
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 117126
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22917
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10046
SOŁECTWA Sołectwa 8302
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 94980
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 147713
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4648
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16346
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10415
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14472
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7207
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 330
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2440
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2411
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2651
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2419
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2458
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2819
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3228
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3449
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3285
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5241
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5877
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6456
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7940
GMINA NAROL Agroturystyka 7820
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13074
GMINA NAROL Edukacja 1666
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1851
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2139
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2414
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2759
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2920
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3270
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2892
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4009
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3585
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3494
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3671
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3098
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5008
PRAWO LOKALNE Statut 5114
PRAWO LOKALNE Podatki 5600
PRAWO LOKALNE Strategie 6175
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5697
PRAWO LOKALNE Inne 5285
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 577
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5016
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9137
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5219
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5350
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4468
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6885
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1801
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2526
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2387
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2541
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1707
WYBORY Wybory samorządowe 2018 11
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1808
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2382
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1971
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2475
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3130
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3109
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1653
PETYCJE Petycje 3084
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2866
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5905
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5463
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5592
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6247
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5886
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6111
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2516
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2707
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2512
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2422
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2400
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1126
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny