Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  73138 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9582 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7257 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3259 
FINANSE Budżet 2018 r. 127 
FINANSE Budżet 8280 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 826 
FINANSE Projekty budżetu 888 
FINANSE Projekty WPF 810 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6382 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 573 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 107700 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20397 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9157 
SOŁECTWA Sołectwa 7390 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 82033 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 141895 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2421 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13367 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8115 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12760 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6519 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1280 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1740 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1993 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1776 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1824 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2175 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2691 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2801 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2648 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4606 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5236 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5764 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7271 
GMINA NAROL Agroturystyka 7099 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12353 
GMINA NAROL Edukacja 945 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1120 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1509 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1796 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2144 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2335 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2701 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2332 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3432 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3041 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2946 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3112 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2504 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4390 
PRAWO LOKALNE Statut 4522 
PRAWO LOKALNE Podatki 4980 
PRAWO LOKALNE Strategie 5604 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5130 
PRAWO LOKALNE Inne 4692 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4413 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7692 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4629 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4776 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3876 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5976 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1152 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1881 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1775 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1938 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1176 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1275 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1757 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1440 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1934 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2573 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2568 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1145 
PETYCJE Petycje 2063 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2042 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5200 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4808 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4929 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5425 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5177 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5407 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1880 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2012 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1832 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1790 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1755 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 277 
  Ilość odwiedzin: 73138