Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 922323
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12106
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9928
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5274
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1234
FINANSE Budżet 2018 r. 3214
FINANSE Budżet 11210
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3346
FINANSE Projekty budżetu 3422
FINANSE Projekty WPF 3303
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9143
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2929
FINANSE Sprawozdania finansowe 1575
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 122203
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27134
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11912
SOŁECTWA Sołectwa 10013
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 103692
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 156592
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6504
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 20885
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 13754
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17126
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8721
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 716
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1558
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2474
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4076
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3888
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4125
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3899
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3886
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4266
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4896
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4773
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6697
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7343
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7971
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9406
GMINA NAROL Agroturystyka 9169
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14353
GMINA NAROL Edukacja 3014
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 484
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2322
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3267
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3457
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3759
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4020
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4183
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4555
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4155
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5291
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4809
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4716
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4965
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4354
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6381
PRAWO LOKALNE Statut 6397
PRAWO LOKALNE Podatki 6940
PRAWO LOKALNE Strategie 7479
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7021
PRAWO LOKALNE Inne 6612
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6288
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10912
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6586
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6708
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5707
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8304
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3459
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4287
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4112
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4262
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 97
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2923
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3385
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3076
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3777
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3188
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3717
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4390
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4326
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2576
PETYCJE Petycje 4867
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4405
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7368
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6930
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7024
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7932
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7411
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7588
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3842
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4061
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3836
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3815
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3765
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2762
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny