Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4194864
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14958
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12718
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 8220
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3828
FINANSE Budżet 2020 r. 2410
FINANSE Budżet 2021 r. 253
FINANSE Budżet 2018 r. 7811
FINANSE Budżet 15539
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 7467
FINANSE Projekty budżetu 7589
FINANSE Projekty WPF 7368
FINANSE Sprawozdania budżetowe 13614
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 7131
FINANSE Sprawozdania finansowe 5510
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1753
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 138221
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 46792
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 16745
SOŁECTWA Sołectwa 14623
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 128055
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 182699
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 14602
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 34943
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 22928
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 24002
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 12596
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 3149
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 3705
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 4150
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4713
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 5300
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 6548
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7915
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7755
GMINA NAROL Agroturystyka 12038
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 17141
GMINA NAROL Edukacja 5773
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 r. 168
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 1389
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3854
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5522
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 6085
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 6265
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6613
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6744
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 7089
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7339
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6952
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 8012
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7525
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7405
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7858
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 7219
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 9424
PRAWO LOKALNE Statut 9297
PRAWO LOKALNE Podatki 9765
PRAWO LOKALNE Strategie 10391
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9821
PRAWO LOKALNE Inne 9556
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 9126
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 15233
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9497
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9812
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8462
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 11344
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 7014
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7966
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7868
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 8006
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1836
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2144
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2803
WYBORY Wybory samorządowe 2018 6176
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5576
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5708
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6495
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5687
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6346
WYBORY Wybory samorządowe 2010 7008
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6851
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 5071
PETYCJE Petycje 9519
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7811
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10690
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 10011
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 10269
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11825
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 11430
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10902
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6630
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 7018
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6901
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6894
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6840
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6333
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny