Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  98625 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10131 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7784 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3737 
FINANSE Budżet 2018 r. 656 
FINANSE Budżet 8785 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1258 
FINANSE Projekty budżetu 1325 
FINANSE Projekty WPF 1248 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6857 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 998 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 112256 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21974 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9611 
SOŁECTWA Sołectwa 7835 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 88063 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 144593 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3583 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 14737 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9173 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13629 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6863 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1920 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2083 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2319 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2092 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2138 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2494 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2954 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3114 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2985 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4917 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5555 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6102 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7607 
GMINA NAROL Agroturystyka 7475 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12719 
GMINA NAROL Edukacja 1346 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1504 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1842 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2119 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2477 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2655 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3005 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2630 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3737 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3331 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3238 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3401 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2819 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4710 
PRAWO LOKALNE Statut 4826 
PRAWO LOKALNE Podatki 5294 
PRAWO LOKALNE Strategie 5897 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5435 
PRAWO LOKALNE Inne 4981 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 274 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4696 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8439 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4915 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5053 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4165 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6397 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1454 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2175 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2046 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2202 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1438 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1528 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2058 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1689 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2190 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2836 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2832 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1402 
PETYCJE Petycje 2607 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2465 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5584 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5160 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5282 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5862 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5562 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5790 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2232 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2402 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2200 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2124 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2116 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 702 
  Ilość odwiedzin: 98625