Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  575497 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 8992 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6645 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 2725 
FINANSE Budżet 7654 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 339 
FINANSE Projekty budżetu 403 
FINANSE Projekty WPF 368 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 5751 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 107 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 96492 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8547 
SOŁECTWA Sołectwa 6828 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 67721 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 135910 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 482 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 11036 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 6223 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11173 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6050 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 302 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1264 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1610 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1380 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1464 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1768 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2287 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2418 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2290 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4205 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 4828 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5212 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 6827 
GMINA NAROL Agroturystyka 6605 
GMINA NAROL Nabór na wolne stanowiska pracy 17909 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 11853 
GMINA NAROL Edukacja 401 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 447 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1005 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1295 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1719 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 1940 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2296 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 1960 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3015 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2681 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2594 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2718 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2090 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 3899 
PRAWO LOKALNE Statut 4078 
PRAWO LOKALNE Podatki 4482 
PRAWO LOKALNE Strategie 5175 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4717 
PRAWO LOKALNE Inne 4255 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 3960 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 6518 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4155 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4374 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3477 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5240 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 751 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1421 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1366 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1562 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 818 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 921 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1336 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1090 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1593 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2193 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2213 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 814 
PETYCJE Petycje 1189 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1551 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4734 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4375 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4509 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 4890 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4678 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 4961 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1419 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1532 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1420 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1389 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1340 
  Ilość odwiedzin: 575497