Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2362268
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13629
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11415
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6722
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2544
FINANSE Budżet 2020 r. 198
FINANSE Budżet 2018 r. 5599
FINANSE Budżet 13475
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5430
FINANSE Projekty budżetu 5583
FINANSE Projekty WPF 5345
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11502
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5070
FINANSE Sprawozdania finansowe 3476
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 128599
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 35880
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14316
SOŁECTWA Sołectwa 12218
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 115787
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 167651
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 9566
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 26981
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 18058
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 20235
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10657
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 332
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 1128
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2084
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2810
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3413
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4548
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6049
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5854
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6045
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5849
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5762
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6243
GMINA NAROL Agroturystyka 10706
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15811
GMINA NAROL Edukacja 4537
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2321
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4077
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4817
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4936
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5300
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5464
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5749
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6050
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5632
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6772
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6262
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6165
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6511
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5904
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7995
PRAWO LOKALNE Statut 7963
PRAWO LOKALNE Podatki 8483
PRAWO LOKALNE Strategie 9086
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8510
PRAWO LOKALNE Inne 8204
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7831
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13397
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8132
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8358
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7200
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9903
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5292
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6232
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6084
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6242
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 172
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 981
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1598
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4388
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4820
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4527
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5309
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4557
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5172
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5884
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5679
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3834
PETYCJE Petycje 7392
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6254
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9145
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8682
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8801
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 10014
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9291
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9400
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5366
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5634
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5410
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5585
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5475
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4877
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny