Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1319744
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12673
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10457
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5768
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1693
FINANSE Budżet 2018 r. 4034
FINANSE Budżet 11996
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4056
FINANSE Projekty budżetu 4132
FINANSE Projekty WPF 4016
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9980
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3642
FINANSE Sprawozdania finansowe 2238
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 124231
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 28711
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12739
SOŁECTWA Sołectwa 10821
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 108040
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 160583
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7384
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 23060
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 15363
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18215
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9385
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 436
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1504
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2236
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3202
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4769
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4558
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4754
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4542
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4519
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4915
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5350
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5533
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5415
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7342
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7996
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8645
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10081
GMINA NAROL Agroturystyka 9753
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14901
GMINA NAROL Edukacja 3600
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1059
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2905
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3849
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4010
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4328
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4545
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4753
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5110
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4699
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5834
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5352
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5245
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5520
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4915
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6990
PRAWO LOKALNE Statut 6978
PRAWO LOKALNE Podatki 7497
PRAWO LOKALNE Strategie 8063
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7592
PRAWO LOKALNE Inne 7204
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6843
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12098
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7157
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7283
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6252
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8893
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4177
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5017
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4803
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4995
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 771
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3446
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3920
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3625
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4365
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3718
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4259
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4939
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4852
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2993
PETYCJE Petycje 5755
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5102
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8020
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7565
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7651
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8678
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8071
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8234
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4389
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4636
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4384
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4433
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4373
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3538
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny