Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  764088 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9296 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6952 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3017 
FINANSE Budżet 7959 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 582 
FINANSE Projekty budżetu 631 
FINANSE Projekty WPF 583 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6037 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 337 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 101261 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19180 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8878 
SOŁECTWA Sołectwa 7095 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 73837 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 138131 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1206 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12167 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7163 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11929 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6292 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 856 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1551 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1824 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1605 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1671 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1987 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2507 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2633 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2488 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4422 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5061 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5485 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7073 
GMINA NAROL Agroturystyka 6869 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12102 
GMINA NAROL Edukacja 690 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 757 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1244 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1557 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1937 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2132 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2514 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2136 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3230 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2871 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2782 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2919 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2334 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4168 
PRAWO LOKALNE Statut 4317 
PRAWO LOKALNE Podatki 4721 
PRAWO LOKALNE Strategie 5404 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4936 
PRAWO LOKALNE Inne 4509 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4197 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7067 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4395 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4600 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3685 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5611 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 985 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1668 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1584 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1768 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 999 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1107 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1546 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1289 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1780 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2390 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2401 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 991 
PETYCJE Petycje 1630 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1795 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4974 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4603 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4753 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5144 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4948 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5204 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1688 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1799 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1647 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1613 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1570 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 764088