Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3793143
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14698
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12453
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7953
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3589
FINANSE Budżet 2020 r. 1967
FINANSE Budżet 2018 r. 7352
FINANSE Budżet 15133
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 7050
FINANSE Projekty budżetu 7193
FINANSE Projekty WPF 6935
FINANSE Sprawozdania budżetowe 13184
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6740
FINANSE Sprawozdania finansowe 5118
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1385
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 136123
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 42810
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 16270
SOŁECTWA Sołectwa 14116
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 125844
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 179929
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 13685
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 32956
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 21757
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 23122
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 12237
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2542
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 3229
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3763
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4338
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4957
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 6170
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7551
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7390
GMINA NAROL Agroturystyka 11793
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16882
GMINA NAROL Edukacja 5551
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 832
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3530
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5197
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5831
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5989
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6340
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6483
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6815
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7098
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6697
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7776
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7291
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7166
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7610
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6977
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 9138
PRAWO LOKALNE Statut 9047
PRAWO LOKALNE Podatki 9516
PRAWO LOKALNE Strategie 10137
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9564
PRAWO LOKALNE Inne 9285
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8877
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14841
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9244
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9509
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8230
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 11069
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6689
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7654
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7520
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7672
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1601
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1925
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2592
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5940
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5360
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5497
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6272
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5473
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6135
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6815
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6634
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4836
PETYCJE Petycje 9125
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7533
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10353
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9786
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9978
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11453
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 11024
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10607
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6401
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6768
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6613
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6657
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6600
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6088
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny