Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2139092
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13440
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11259
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6556
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2391
FINANSE Budżet 2018 r. 5274
FINANSE Budżet 13199
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5163
FINANSE Projekty budżetu 5316
FINANSE Projekty WPF 5116
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11201
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4830
FINANSE Sprawozdania finansowe 3246
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 127516
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 34731
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14005
SOŁECTWA Sołectwa 11978
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 114264
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 166280
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 8894
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 26269
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 17523
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 19858
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10414
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 40
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 802
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 1843
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2591
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3188
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4303
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5819
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5632
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5819
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5597
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5539
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6009
GMINA NAROL Agroturystyka 10545
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15638
GMINA NAROL Edukacja 4373
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2138
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3893
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4657
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4763
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5127
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5310
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5588
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5895
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5458
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6611
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6118
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6011
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6330
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5730
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7828
PRAWO LOKALNE Statut 7793
PRAWO LOKALNE Podatki 8311
PRAWO LOKALNE Strategie 8910
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8356
PRAWO LOKALNE Inne 8022
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7649
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13192
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7941
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8174
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7034
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9715
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5095
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6004
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5866
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6008
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 833
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1462
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4236
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4684
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4362
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5135
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4409
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5013
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5697
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5534
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3684
PETYCJE Petycje 7080
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6066
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8938
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8492
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8598
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9767
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9054
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9207
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5197
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5466
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5241
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5394
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5296
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4652
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny