Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1105720
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12379
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10168
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5476
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1409
FINANSE Budżet 2018 r. 3574
FINANSE Budżet 11551
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3644
FINANSE Projekty budżetu 3725
FINANSE Projekty WPF 3603
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9489
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3219
FINANSE Sprawozdania finansowe 1848
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 123116
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27798
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12232
SOŁECTWA Sołectwa 10351
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 105670
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 158484
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6859
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 21908
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14488
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17613
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9000
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1107
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1850
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2779
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4365
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4169
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4371
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4151
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4137
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4530
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4970
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5146
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5027
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6964
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7616
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8233
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9684
GMINA NAROL Agroturystyka 9425
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14583
GMINA NAROL Edukacja 3256
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 711
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2578
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3509
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3673
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3980
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4229
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4423
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4792
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4386
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5518
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5029
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4930
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5191
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4590
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6646
PRAWO LOKALNE Statut 6651
PRAWO LOKALNE Podatki 7171
PRAWO LOKALNE Strategie 7721
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7266
PRAWO LOKALNE Inne 6866
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6516
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11266
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6833
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6946
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5930
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8544
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3751
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4591
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4399
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4620
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 502
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3130
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3626
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3293
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4019
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3417
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3937
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4610
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4549
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2741
PETYCJE Petycje 5258
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4706
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7639
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7184
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7282
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8225
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7682
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7861
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4065
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4301
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4059
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4072
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4022
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3075
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny