Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  52095 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10333 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7991 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3917 
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 49 
FINANSE Budżet 2018 r. 836 
FINANSE Budżet 8956 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1404 
FINANSE Projekty budżetu 1467 
FINANSE Projekty WPF 1382 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7029 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1156 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 115126 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22398 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9776 
SOŁECTWA Sołectwa 8044 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 92086 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145942 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4195 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15447 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9785 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13980 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6993 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2164 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2202 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2443 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2210 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2249 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2622 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3047 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3240 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3096 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5040 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5681 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6231 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7735 
GMINA NAROL Agroturystyka 7623 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12873 
GMINA NAROL Edukacja 1476 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1638 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1957 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2248 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2598 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2764 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3115 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2734 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3847 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3429 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3334 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3505 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2927 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4837 
PRAWO LOKALNE Statut 4936 
PRAWO LOKALNE Podatki 5413 
PRAWO LOKALNE Strategie 6010 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5541 
PRAWO LOKALNE Inne 5107 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 396 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4815 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8772 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5026 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5160 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4288 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6593 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1573 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2302 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2160 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2334 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1542 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1641 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2193 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1804 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2312 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2954 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2936 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1511 
PETYCJE Petycje 2843 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2618 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5720 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5284 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5409 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6027 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5693 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5905 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2344 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2527 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2328 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2243 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2232 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 888 
  Ilość odwiedzin: 52095