Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 461980
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11287
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9051
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4619
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 657
FINANSE Budżet 2018 r. 2001
FINANSE Budżet 10025
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2336
FINANSE Projekty budżetu 2391
FINANSE Projekty WPF 2331
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8140
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2046
FINANSE Sprawozdania finansowe 749
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 119733
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25154
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10832
SOŁECTWA Sołectwa 9014
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 99220
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 151798
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5401
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 18562
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11868
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15685
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7829
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 355
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1347
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3129
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3025
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3262
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3040
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3056
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3402
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3847
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4041
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3927
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5854
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6487
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7112
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8557
GMINA NAROL Agroturystyka 8393
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13632
GMINA NAROL Edukacja 2221
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2464
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2702
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2979
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3292
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3460
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3830
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3426
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4551
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4094
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4003
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4222
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3626
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5579
PRAWO LOKALNE Statut 5649
PRAWO LOKALNE Podatki 6151
PRAWO LOKALNE Strategie 6720
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6260
PRAWO LOKALNE Inne 5844
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1180
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5562
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9897
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5807
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5931
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4984
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7525
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2483
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3218
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3094
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3227
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2521
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2233
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2334
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2990
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2489
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2986
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3674
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3612
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2044
PETYCJE Petycje 3795
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3532
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6527
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6074
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6214
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6947
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6519
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6753
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3074
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3271
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3065
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3012
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2977
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1822
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny