Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  667440 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9145 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6800 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 2877 
FINANSE Budżet 7809 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 455 
FINANSE Projekty budżetu 509 
FINANSE Projekty WPF 472 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 5863 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 220 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 98549 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 18365 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8721 
SOŁECTWA Sołectwa 6985 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 70264 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 136770 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 630 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 11624 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 6707 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11516 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6177 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 630 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1433 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1722 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1494 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1571 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1876 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2393 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2523 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2388 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4319 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 4956 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5323 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 6954 
GMINA NAROL Agroturystyka 6729 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 11969 
GMINA NAROL Edukacja 557 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 587 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1139 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1434 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1835 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2035 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2406 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2048 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3132 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2779 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2694 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2814 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2224 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4046 
PRAWO LOKALNE Statut 4213 
PRAWO LOKALNE Podatki 4606 
PRAWO LOKALNE Strategie 5292 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4832 
PRAWO LOKALNE Inne 4392 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4092 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 6796 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4253 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4502 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3583 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5431 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 876 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1538 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1474 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1669 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 902 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1012 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1441 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1188 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1673 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2278 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2299 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 901 
PETYCJE Petycje 1416 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1668 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4843 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4488 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4636 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5008 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4810 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5066 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1539 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1664 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1528 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1497 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1445 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 667440