Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  512026 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 8872 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6518 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 2638 
FINANSE Budżet 7456 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 196 
FINANSE Projekty budżetu 287 
FINANSE Projekty WPF 234 
FINANSE Sprawozdania finansnowe 5589 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 95080 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8420 
SOŁECTWA Sołectwa 6734 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 65844 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 135235 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 347 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 10604 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 5926 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 10932 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 5895 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 22 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1048 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1483 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1234 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1356 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1647 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2166 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2286 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2204 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4091 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 4712 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5100 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 6707 
GMINA NAROL Agroturystyka 6473 
GMINA NAROL Nabór na wolne stanowiska pracy 17686 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 11708 
GMINA NAROL Edukacja 269 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 331 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 868 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1161 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1601 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 1834 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2167 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 1854 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 2905 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2568 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2486 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2605 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 1963 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 3785 
PRAWO LOKALNE Statut 3974 
PRAWO LOKALNE Podatki 4361 
PRAWO LOKALNE Strategie 5054 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4574 
PRAWO LOKALNE Inne 4123 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 3843 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 6324 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4055 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4266 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3374 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5097 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 617 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1283 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1284 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1449 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 735 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 834 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1241 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 999 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1507 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2101 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2138 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 724 
PETYCJE Petycje 1004 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1452 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4635 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4279 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4415 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 4770 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4577 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 4870 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1328 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1413 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1313 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1289 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1249 
  Ilość odwiedzin: 512026