Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka Komunalna

Kategoria: Gospodarka Komunalna
Nazwa pozycji: RGK.01 Wywóz odpadów stałych
Opłata skarbowa: Bez opłat
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Uchwała Nr 228/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 5,
Termin załatwienia: Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: Dowód osobisty
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny