Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba odwiedzin kategorii: 3982

Seweryn Żukowicz - referent
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lipsko, ul. Lwowska 1, 37-610 Narol
tel: (16) 63 17 019
e-mail: sevveryn_z@op.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 GKRPA.01 Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol
2 GKRPA.02 Współorganizacja działań o charakterze profilaktycznym
3 GKRPA.03 Wpis do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie
4 GKRPA.04 Skierowanie na lecznie odwykowe
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny