Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Liczba odwiedzin kategorii: 7812

Anna Sikora - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pok. nr 4, parter
tel: (16) 63 17 083, (16) 63 17 087 ? wew. 26
e-mail: anna.sikora@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 USC.01 Zgłoszenie urodzenia dziecka
2 USC.02 Oświadczenie o uzaniu ojcostwa
3 USC.03 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
4 USC.04 Zawarcie związku małżeńskiego - konkordatowego
5 USC.05 Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia zwiazku małżeńskiego za granicą
6 USC.06 Sporządzenie aktu zgonu
7 USC.07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
8 USC.08Sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
9 USC.09 Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
10 USC.10 Zmiana imion i nazwisk
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny