Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne

Liczba odwiedzin kategorii: 11888

Anna Banaś-Mrówka - inspektor
pok. nr 11, I piętro
tel: (016) 63 17 086 - wew. 28 (016) 63 17 087 ? wew. 28
e-mail: anna.bans-mrowka@narol.pl

Natalia Łagowska - inspektor
pok. nr 11, I piętro
tel: (016) 63 17 086 ? wew. 28 (016) 63 17 087 ? wew. 28
e-mail: Natalia Łagowska@narol.pl

Aleksander Kołodziej - inspektor
pok. nr 11, I piętro
tel: (016) 63 17 086 ? wew. 28 (016) 63 17 087 ? wew. 28
e-mail: aleksander.kolodziej@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 Wniosek o zaświadczenie
2 Informacja o lasach, gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych
3 PO-01 Opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych podatkiem rolnym
4 PO.02 Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych podatkiem od nieruchomości
5 PO.03 Opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych podatkiem leśnym
6 PO-04 Podatek od środków transportowych
7 PO-05 Zwrot opłaty skarbowej w sprawach podatkowych
8 PO-06 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
9 PO-07 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
10 PO-08 Udzielanie informacji o stanie zobowiązań
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny