Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gospodarka Komunalna

Liczba odwiedzin kategorii: 11430

Seweryn Żukowicz - inspektor
ul. Rynek 5, 37-610 Narol, I piętro
tel: (16) 63 17 003
e-mail: seweryn.zukowicz@narol.pl

Agnieszka Mazurek - inspektor
ul. Rynek 5, 37-610 Narol, I piętro
tel: (016) 63 17 003
e-mail: agnieszka.mazurek@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 RGK.01 Wywóz odpadów stałych
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny