Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste

Liczba odwiedzin kategorii: 10690

Agnieszka Eisenbardt-Karaś - inspektor
pok. nr 5, parter
tel: (16) 63 17 083,  (16) 63 17 087 ? wew. 26
e-mail: a.eisenbardt-karas@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 EL.01Wydawanie dowodów osobistych
2 EL.02 Zameldowanie na pobyt stały
3 EL.03 Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
4 EL.04 Wymeldowanie z pobytu stałego
5 EL.05 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad trzy miesiące
6 EL.06 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego.
7 EL.07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
8 EL.08 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
9 EL.09 Wpis do rejestru wyborców
10 EL.10 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
11 EL.11 Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny