Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ochrona środowiska i rolnictwo

Liczba odwiedzin kategorii: 10270

Mariusz Kierepka - inspektor
pok. nr 12, I piętro
tel: (16) 63 17 086 wew. 27, (16) 63 17 087 ? wew. 27
e-mail: mariusz.kierepka@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 ROŚ.01 Uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
2 ROŚ.02 Zezwolenia na hodowlę, utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną
3 ROŚ.03 Wydawanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych
4 ROŚ.04 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5 ROŚ.05 Umieszczenie w wykazie kąpielisk
6 ROŚ.06 Wpis do rejestru, zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narol
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny