Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo

Liczba odwiedzin kategorii: 10903

Marcin Wilczyński ? inspektor
pok. nr 9, I piętro
tel: (16) 63 17 086, (16) 63 17 087 wew. 27
e-mail: marcin.wilczynski@narol.pl
 


Nr. Nazwa pozycji
1 GPB.01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
2 GPB.02 Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
3 GPB.03 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4 GPB.04 Ustalenie adresu nieruchomości
5 GPB.05 Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
6 GPB.06 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny