Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.6.2014
Nazwa pozycji: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Płazowie, ul. Piaskowa
Data publikacji: 2014-07-21
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Płazowie, ul. Piaskowa

Inwestycja obejmuje działki o nr ewid. 485 i 558 w Płazowie

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny