Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.1.2014
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej nN z szafą kablową w Lipiu
Data publikacji: 2014-02-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
Budowa linii kablowej nN z szafą kablową obejmująca działki o nr ewid. 5/14, 700 i 7/3 w Lipiu, gmina Narol

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny