Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2014-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Wojciech Kozłowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka nr 2171, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.

  1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej
    • o pow. 48,00 m²
  2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m² - netto
  3. Okres najmu do lat 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Narolu, tj. od dnia 30.01.2014 r. do 19.02.2014 r. oraz do podania do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie
ofert w terminie do 19.02.2014

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

Narol, dnia 28.01.2014 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny