Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.02.2013
Nazwa pozycji: Remont zespołu cerkiewnego w Woli Wielkiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Data publikacji: 2013-03-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Fundacja ARTA, ul. Zygmunta Starego 24A/16, 44-100 Gliwice

Inwestycja pod nazwą:
"Remont zespołu cerkiewnego w Woli Wielkiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - obejmująca działki o nr ewid. 1048, 1117/2 i 1106/26 w Woli Wielkiej

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny