Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.09.2012
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej 04kV YAKY 4x70 mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKY 4x25 mm2 w Narolu
Data publikacji: 2012-10-26
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lub.,
ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Inwestycja pod nazwą:
"Budowa linii kablowej 04kV YAKY 4x70 mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKY 4x25 mm2" - obejmująca działki o nr ewid.: 639/9, 639/8, 639/7, 639/5, 526/19, 526/20 i 526/25
przy ul. Krupieckiej w Narolu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny