Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.07.2012
Nazwa pozycji: „Przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłączy kablowych nn do pompowni ścieków i budynku hotelowo-gastronomicznego w miejscowości Ruda Różaniecka”
Data publikacji: 2012-08-20
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Nazwa inwestycji:
„Przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłączy kablowych nn do pompowni ścieków i budynku hotelowo-gastronomicznego w miejscowości Ruda Różaniecka” – obejmująca działki o nr ewid. 3042/3, 3042/4, 3272/8, 3271/2, 3287, 2968/1, 910/10, 3272/5, 3272/6, 3167, 3273/1 i 2816/1 w Rudzie Różannieckiej, gmina Narol

Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Zamość, Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie lub.
ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny