Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.05.2012
Nazwa pozycji: Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+ 000 do km 4 +835
Data publikacji: 2012-03-26
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
„Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 do km 4+835” obejmującej działki o nr ewid. 804, 805, 806, 807, 816 i 831 w obrębie geodezyjnym Werchrata, gmina Horyniec – Zdrój oraz działki o nr ewid. 388, 367/1, 396, 423/3, 549, 558, 630/1, 630/3, 629/1, 629/3, 629/4, 628/2, 628/3, 628/1, 637/1, 637/2, 636/1, 636/2, 636/3, 633/1, 633/2 i 631 w obrębie geodezyjnym Huta Złomy, gmina Narol.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny