Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Organizacja Urzędu

Drukuj
Grupa: Organizacja Urzędu
Nazwa pozycji: Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Data publikacji: 2012-01-27
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Uchwała nr 139/XV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny