Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Data publikacji: 2011-12-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
odpowiednio do zapisu § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości.

1. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu:
- 8 grudzień 2011 r. – Urząd Miasta i Gminy Narol.
2. Rodzaj przeprowadzonego przetargu:
- I przetarg pisemny nieograniczony.
3. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy Narol, położona w obrębie Narol Wieś, oznaczona jako działka nr 1583/6 o pow. 2,73 ha - do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow. 1,00 ha z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów.
4. Liczba ofert:
- dopuszczonych do przetargu – 1;
- niedopuszczonych do przetargu – 0.
5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego - netto: 5 000,00 zł.
6. Najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu – netto: 5 050,00 zł.
7. Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości: Eko Energy Invest Sp. Z o.o..


Narol, dnia 9.12.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny