Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.14.2011
Nazwa pozycji: Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nn z przyłączami napowietrznymi nn
Data publikacji: 2011-10-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lub. ,
ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lub.

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
"Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nn z przyłączami napowietrznymi nn na działkach o nr ewid. 695/7, 695/8, 695/9, 697/7, 698/9, 698/10, 1295/2 i 695/15 w Łówczy, gmina Narol"  

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny