Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Konsultacje Programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Data publikacji: 2011-10-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu, w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Narol na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w związku z czym zachęcamy do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio pod adresem Lipsko, ul. Mogiłek 1.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić przez:
wypełnienie formularza i dostarczenie go w terminie do dnia 21 października 2011 r. na:
 adres poczty elektronicznej agnieszka.karas@narol.pl;
 adres siedziby pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Lipsko,
ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny