Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.10.2011
Nazwa pozycji: Przebudowa sieci energetycznej SN 15kV zasilającej stację transformatorową "Narol Gimnazjum" w miejscowości Narol
Data publikacji: 2011-06-06
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Inwestycja pod nazwą:

„Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV zasilającej stację transformatorową „Narol Gimnazjum” w miejscowości Narol, gmina Narol.” – na działkach o nr ewid. 57/12, 57/14 i 64/1.

Zakres inwestycji obejmuje:
 przebudowę istniejącego odgałęzienia napowietrznego SN zasilającego stację transformatorowa na kablowe ze względu na kolizję z projektowanym zespołem boisk „Orlik 2012”,
 wymianie dwóch słupów .
 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny