Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.07.2011
Nazwa pozycji: Odtworzenie zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego - Leśnictwo Maziarnia
Data publikacji: 2011-05-25
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

  Inwestor:
Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:

Odtworzenie zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu ponizej terenu źródliskowego na działce o nr ewid. 2333 w hucie Rózanieckiej - Lesnictwo Maziarnia

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny