Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”
Data publikacji: 2009-07-29
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, 29.07.09 r.

ROŚ.7615-13/09

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”

i o możliwości zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia,

że w dniu 29 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku firmy KAZET Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7, 22-600 Tomaszów Lubelski z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.” została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.” oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny