Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Data publikacji: 2008-12-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Narol, przeznaczone do najmu.

 

1.       Lokale przeznaczone na sklepy spożywczo – przemysłowe, użytkowane przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Narolu:

·          w Hucie Złomy o pow. 42,00 m2;

·          w Kadłubiskach o pow. 52,37 m2;

·          w Narolu Wsi o pow. 55 m2.

2.       Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m2 – netto.

3.       Okres najmu do 3 lat.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 08.12.2008 r. do dnia 29.12.2008 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 08.12.2008 r.

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Narol, przeznaczony do najmu.

 

1.       Lokal przeznaczony na działalność z zakresu ochrony zdrowia, użytkowany przez Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z o. o. w Lubaczowie:

·          Ruda Różaniecka - pow. użyt.  300,00 m2;

2.       Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 2,00zł/m2 – netto.

3.       Okres najmu do 3 lat.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 08.12.2008 r. do dnia 29.12.2008 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 08.12.2008 r.

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Narol, przeznaczony do najmu.

 

1.       Lokal przeznaczony na sklep spożywczo – przemysłowy, użytkowany przez Pana Jerzego Ważnego:

·          w Hucie Różanieckiej o pow. 48,00 m2;

2.       Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m2 – netto.

3.       Okres najmu do 3 lat.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 08.12.2008 r. do dnia 29.12.2008 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 08.12.2008 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny