Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wyborze oferty na „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”
Data publikacji: 2008-12-02
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Lipsko, dnia 02.12.2008r.

Znak sprawy: ŚDS.ZP-341-I-2/2/08

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 ze zmianami)
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku,
Lipsko, ul. Lwowska 34, 37-610 Narol,  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” wybrano ofertę firmy:

- nazwa firmy: KRÓL & KNAPIK Sp. z o.o., 

- siedziba i adres: ul. Armii Krajowej 60, 35-307 Rzeszów.

            Oferta spełniała wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

Ofert odrzuconych nie było, wykluczonych z postępowania nie było.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny