Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP-3410-I-1/08 Zawiadomienie
Data publikacji: 2008-07-01
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-I-1/08                                                                                 Narol 01.07.2008 r

 

 

           

            Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2007r. Nr 223, poz.1655) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie: „Docieplenia ścian budynku szkoły w Narolu została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Firma Handlowo-Usługowa Szymon Kozłowski  Lipsko ul. Kręta 27, 37-610 Narol, oferta spełnia wymogi SIWZ cena oferty jest niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

            Firmy które złożyły oferty:: „ECORESBUD” Sp.zo.o.38-200 Jasło ul. Piłsudskiego 23, „INSTALBUD”  E.Gałek i Partnerzy Spółka Jawna 22-680 Lubycza Królewska ul. Żwirki i Wigury 11.

            Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy ponownie.

 

                                                                      

 

 

                                                                                  Z poważaniem

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny