Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka
Data publikacji: 2008-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

 

 

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

informuje

o wszczęciu w dniu  13.03.08r. na wniosek Gminy Narol postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka  zlokalizowanego :

 

·         na działkach nr: 2049, 2048, 2047, 2039, 2038 2036, 2035, 2034, 2027, 2026, 1266, 2230, 1287, 1275, 1277, 1278, 1058, 1056, 1055, 1054, 1053, 1259, 1256, 1975, 1254, 1253, 1252, 1247, 1243, 1242, 1051, 1050, 1049/dr, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1233, 1040, 1039, 1038, 1240, 1239, 1238, 1231, 1230, 1228, 1225, 1221, 1220, 940, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1217, 938/1, 2190, 1215, 1029, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 928, 927, 925/2, 1214, 1213/1, 1211, 1023, 1020, 925/1, 924, 1210, 1209, 1208, 1017, 1016, 1015, 1012, 1011, 1203, 1207, 1206, 1205, 1204, 886, 885, 884/1, 883, 882, 881, 870/1, 2171, 563/1, 1006/2,1007/2,1008, 1010, 869/1, 868/1, 865, 864, 858, 853, 852, 851, 849, 847, 845, 844, 843/1, 833, 817, 807, 806/2, 806/6, 831, 830, 829, 816, 815, 814, 812, 806/7, 832, 856, 828, 827, 826, 825, 819, 820, 823/1, 824/1, 985/1, 822/1, 992/2, 811, 810, 983/1, 809/1, 809/2, 808, 806/5, 805, 804, 440, 441, 803, 800, 799, 434, 437, 438/1, 439, 798, 797, 796, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 421, 423, 427, 426, 428, 429, 431, 538, 537, 536, 535, 416, 417, 419, 534, 533, 532, 531, 530, 528, 527, 526, 525, 523, 522, 521, 520, 488/4, 482, 488/6, 488/7, 487, 488/8, 488/9, 488/10, 488/2, 488/13, 488/12, 488/11, 508, 509, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 407, 401, 389, 512, 511, 510, 505, 504, 503, 502, 385, 496, 383, 382, 493, 492, 346, 345/6, 345/4, 344/3, 490, 489, 2178, 479, 456, 398, 41, 521, 835/1, 788, 834 , 1366, 1367, 2240/2, 517, 1272, 563/4, 2245, 878, 877, 876, 857, 1264, 506, 161, 434, 454/1, 2245, 2110, 2241/1, 2120, 2121, 2123, 2125, 2117, 2126/2 , 2142 , 2141, 2147, 2149, 2150, 2153, 2154[2, 2154/9, 2154/4, 2154/5, 2154/6, 2154/7, 2154/8, 2252 w  obrębie geodezyjnym Huta Różaniecka,

 

·         na działkach nr: 3006, 910/11, 3167, 2988/1 w  obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka.

 

 

Z treścią wniosku strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12 (I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Mgr Stanisław Woś

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny