Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Deklaracja dostępności, Polityka prywatności

Drukuj
Grupa: Deklaracja dostępności, Polityka prywatności
Nazwa pozycji: Petycje w 2019 r.
Data publikacji: 2019-04-18
Osoba, która stworzyła pozycję: Informatyk Wojciech Kozłowski
Petycje w 2019r.
Lp.
Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Przebieg postępowania Odpowiedź
1 2 3 4
5
6
7
8
9
2 03.09.2019 r. Dorota Wróbel - Radna powiatowa
Danuta Pleskacz - Sołtys Narola-Wsi
Adam Malec - Radny gminny
Ikona pdf Prośba o pilną budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1640 R Paary - granica województwa ? Narol Wieś. Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 26 kwietnia 2019 r. Ikona pdf
1 28.03.2019 r. Radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Racy Prawnego Ikona pdf Wniosek o wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych". Rada Miejska w Narolu do 30.10.2019 r. Petycję przekazano do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Narolu, celem podjęcia odpowiednich działań, zgodnie ze statutem Gminy Narol. Ikona pdf
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny