Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Archiwum

Drukuj
Grupa: Archiwum
Nazwa pozycji: Ogłoszenie -otwarty konkurs ofert na realizacje zadania gminy.
Data publikacji: 2018-11-26
Osoba, która stworzyła pozycję: inspektor Rafał Steczkiewicz
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450,650,723 i 1365) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy p.n.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do filii zamiejscowej w Oleszycach Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w roku 2019".
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny