Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.11.2018
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ruda Różaniecka
Data publikacji: 2018-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Inwestycja pod nazwą: "Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ruda Różaniecka" ? na działkach o nr ewid. 3271/3, 3271/4, 2968/1 i 3169 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny