Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.8.2018
Nazwa pozycji: Budowa ujęcia wody i sieci wodociagowej z przyłaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Podlesina
Data publikacji: 2018-06-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Podlesina ? na działkach o nr ewid. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 169/2, 169/3, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 219/1, 220/1, 222, 225, 231, 232, 236, 239, 241, 242, 243, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 261, 264, 266, 267/1, 267/3, 267/4, 283 i 285 w obrębie geodezyjnym Podlesina, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny