Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

RAPORT

Drukuj
Grupa: RAPORT
Nazwa pozycji: Sprawozdania za I kw. 2018r.
Data publikacji: 2018-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Anna Łysakowska-Gałka
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018r
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny