Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093
Data publikacji: 2018-03-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny