Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.18.2017
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Kadłubiska
Data publikacji: 2017-11-22
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Kadłubiska na działkach o nr ewid. 264, 425/1 i 425/2 w obrębie geodezyjnym Kadłubiska
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny