Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.17.2017
Nazwa pozycji: Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Data publikacji: 2017-11-15
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - działka o nr ewid. 706/3 w Narolu (ul. Młynki)
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny