Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.7.2017
Nazwa pozycji: Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąw Jędrzejówce
Data publikacji: 2017-03-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 382 w Jędrzejówce
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny