Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.6.2017
Nazwa pozycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7005A w Jędrzejówce
Data publikacji: 2017-03-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Inwestycja pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7005A działka o nr ewid. 388 w Jędrzejówce, Gmina Narol
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny