Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.2.2017
Nazwa pozycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7008A w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2017-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Inwestycja pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7008A" - na działce o nr ewid. 1812 w Rudzie Różanieckiej, Ze względu na uchylenie wydanej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dn., 3 kwietnia 2017 r, znak: GPB.6733.2.2017 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu decyzją z dnia 10.05.2017 r., znak: SKO.415.49.2017 postępowanie dla powyższej sprawy zostaje ponownie wszczęte.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny