Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.10.2016
Nazwa pozycji: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wesołej w Narolu
Data publikacji: 2016-07-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wesołej w Narolu - obejmująca działki o nr ewid.: 175, 187, 191 i 193 w Narolu

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny