Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.7.2016
Nazwa pozycji: Budowa kaplicy cmentarnej w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2016-06-16
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - na działce o nr ewid. 1624 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny