Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.5.2016
Nazwa pozycji: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipie
Data publikacji: 2016-06-09
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Lipie
obejmująca działki o nr ewid.: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 702, 7/11, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10 w obrębie geodezyjnym Lipie.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny