Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Lista kandydatów, które zgłosiły się do naboru na stanowisko pracy - Inspektor d/s ochrony środowiska
Data publikacji: 2007-03-28
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

LISTA OSÓB

KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO NABORU

Informujemy, że na stanowisko pracy – Inspektor d/s. ochrony środowska zgłosili się następujący kandydaci:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

2.

Stanisława Bańcarz

Seweryn Żukowicz

Przemyśl

Narol

 

Narol, 28 marca 2007 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny