Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 - zakończenie Konsultacji
Data publikacji: 2016-05-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje o zakończeniu konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Narol. Do artykułu zamieszczony został Raport z Konsultacji Społecznych podsumowujący ich przebieg.

Do pobrania:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny