Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020
Data publikacji: 2016-03-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz

Gmina Narol przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu ul. Warszawska 27, 12 marca 2016r. o godzinie 10.30. Na spotkaniu zostanie rozwinięte pojęcie rewitalizacji, oraz będzie można podzielić się opiniami oraz sugestiami na temat planowanych działań.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadza definicję rewitalizacji:
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Proponowane inwestycje w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol:

  • Narol miasto:
    • przeznaczenie terenu po magazynach Gminnej Spółdzielni  pod utworzenie Inkubatora  przedsiębiorczości - ul. Targowa,
    • zbudowanie Centrum Integracji Społecznej na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu - ul. Warszawska,
    • remonty budynków i otoczenia osiedli wielorodzinnych - ul. Warszawska,
  • wyremontowanie, pod utworzenie  spółdzielni socjalnej produkującej i promującej produkty lokalne lub działalność gospodarczą, nieużytkowanego zabytkowego budynku w Rudzie Różanieckiej,
  • wyremontowanie z możliwością wykorzystania pod działalność gospodarczą budynku w Płazowie po byłej szkole, lub budynek po starej wytwórni wód gazowanych.

Aby prawidłowo wykonać Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol chcemy poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych na terenie miasta. Prosimy o wypełnianie zamieszczonej poniżej ankiety oraz wszelkie uwagi na temat wymienionych obszarów, jaki i innych terenów, które Państwo zaproponują. Termin składania uwag i wniosków do 29 marca 2016 roku.

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w poprawie warunków życia gminy i przedstawienia pomysłów na projekty rewitalizacyjne poprzez wypełnienie fiszki projektowej. Głównym celem jest poznanie Państwa potrzeb i umożliwienie ich realizacji. Termin składania projektów z pomysłami: do 20 marca 2016 roku.

Uwagi i wnioski będzie można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu lub przesłać listownie na adres Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skrytka 62, 30-394 Kraków lub mailem na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl.

Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol?

Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.greenfuture-projekt.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny