Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.10.2015
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej średniego napięcia SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 w miejscowości Narol Wieś oraz przebudowa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia SN na linię niepełnoizolowaną typu 3xBLX-T 1x70 mm2 wraz z wymianą słupów ZN i BSW na
Data publikacji: 2015-11-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
Budowa linii kablowej średniego napięcia SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 w miejscowości Narol Wieś oraz przebudowa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia SN na linię niepełnoizolowaną typu 3xBLX-T 1x70 mm2 wraz z wymianą słupów ZN i BSW na słupy z żerdzi wirowanej typu E w miejscowości Narol Wieś i Narol

obejmujaca działki o nr ewid. 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 888, 889, 890, 893/1, 894, 8/1, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1732, 1733, 31, 915/1, 916, 917/1, 918, 919, 921/1, 944/1, 939/6, 939/5, 941/1, 946, 948/4, 950/1, 952/3, 959/3, 960/1, 1763, 963, 966/1, 969, 970/1, 971, 1765, 977, 981/1, 984/1, 982/1, 985/1, 988, 989, 990, 991, 996/1, 997/1, 1005/1, 1006/1, 1010, 1011, 1012, 1023, 1024, 1027/1, 1773, 1038/1, 1043, 1044, 1045, 1776, 1048/1, 1062, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1078/1, 1079/1, 1080/1, 1095, 1097/1, 1788, 1101/1, 1102/1, 1103/1, 1104/1, 1105/1, 1793, 1115/1, 1116/1, 1117/1, 1794, 1132/1, 1133/1, 1134/1, 1135/1, 1136/1, 1137/1, 1138/1, 1640/1, 1137/2, 1136/2, 1135/2, 1134/2, 1133/2, 1132/2, 1790, 524/1, 524/2, 1139/1, 1161/1, 1162/1, 1163/1, 1164/1, 1166/1, 1795, 1180/1, 1181/1, 1182/1, 1183/1, 1184/1, 1185/1, 1796, 1798, 1195/1, 1198, 1199/1, 1200, 1212/1, 1213/1, 1214/1, 1215/1, 1216/1, 1217/1, 1219/2, 1236, 1239/1, 1240, 1241, 1242, 705/1, 1264, 1265, 1266, 1431, 1800, 1433, 1435/3, 1435/5, 1436/1, 1437/1, 1477, 1478/1, 1479/1 i 1637/9 położone w obrębie geodezyjnym Narol Wieś oraz działki o nr ewid. 1951, 1950, 1940 i 1866 położone w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny