Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.5.2015
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej nn YAKY 4x120mm^2 wraz z przyłaczami YAKY 4x35mm^2 z demontażem odcinka istniejacej linii napowietrznej w miejscowości Narol
Data publikacji: 2015-05-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa linii kablowej n.n. YAKY 4x120mm2 wraz
z przyłączami YAKY 4x35mm2 z demontażem odcinka istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Narol”
– obejmująca działki o nr ewid. 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83/1, 86, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 328 i 323 położone
w Narolu.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny