Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. "Przebudowie drogi leśnej w technologii tłuczniowej w Leśnictwie Maziarnia, w km 0+000 ? 3+455".
Opis:
Data publikacji: 2021-01-19


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kot
Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2021-01-19
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny